Register for the Forum

Andra CROITORU lucrează de doisprezece ani în domeniul promovării egalității de șanse între femei și bărbați având o bogată experiență ca expertă de gen. Face parte din prima echipă formată în cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în anul 2005, ocupând pe rând, mai multe posturi în structura organizatorică a instituției. În perioada 5 august 2016 – 2 mai 2017 a ocupat funcția de Secretar de Stat al ANES.

În tot acest timp a participat la elaborarea și implementarea celor trei Strategii Naționale din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, adoptate până în prezent. Totodată, a reprezentat instituția în diferite grupuri de tehnice și de coordonare de la nivelul Comisiei Europene, Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați de la Vilnius, Consiliul Europei și a altor structuri afiliate la ONU. În anul 2007, a coordonat echipa Organismului Național de Implementare pentru Campania Uniunii Europene „Anul European al Egalității de Șanse pentru Toți”, în România.

Ariile de interes pentru domeniul egalității de gen în care Andra Croitoru a dobândit expertiză sunt: participarea femeilor pe piața muncii; reprezentarea și participarea femeilor la procesul luării deciziei; eliminarea stereotipurilor și rolurilor de gen; concilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată; prevenirea și combaterea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.

Prin activitatea derulată în domeniul promovării drepturilor omului, al egalității de șanse între femei și bărbați și al prevenirii și combateri violenței în familie și împotriva femeilor, Andra a dobândit competențe recunoscute în rândul profesioniștilor care activează în instituțiile administrației publice și în societatea civilă.