Register for the Forum

Având Impact în România, Având Impact în Lume

Forumul de Pace din România 2017

Cluj-Napoca, România

-13&14 Mai 2017-

Ghid pentru a deveni partener: FPR 2017

pentru Instituţii, Agenţii guvernamentale şi Ministere, Organizaţii ale societăţii civile şi alţi parteneri

Despre Forumul de Pace din România: Forumul de Pace din România 2017, Având Impact în România, Având Impact în Lume va fi primul forum naţional pe pace din istoria României. Forumul va reuni organizaţii ale societăţii civile, practicieni, oficiali guvernamentali, academicieni, studenţi, cetăţeni din România şi din lumea întreagă pentru două zile de workshopuri, paneluri, discuţii şi sesiuni plenare. Participantii vor avea parte de sesiuni intearctive si practice, unde vor fi adresate diverse controverse, provocări şi oportunităţi, în România, Europa şi în întreaga lume.

Având Impact în România, Având Impact în Lume va crea conexiuni, va aprofunda înţelegerea şi dezvoltarea legăturii dintre academicieni, practicieni, actori politici şi cetăţeni. In urma acestui eveniment se va propune o agenda de actiuni concrete si se va contura o viziune despre pace: o viziune de care lumea are nevoie.

Invitaţie pentru a fi partener

Forumul de Pace din România este organizat ca un ansamblu, o iniţiativă de colaborare între instituţii, agenţii şi institutii guvernamentale, organizaţii ale societăţii civile şi iniţiative civice din România. Toti cei implicati în adresarea conflictelor, violenţei şi construcţiei păcii în România, sau din România pe plan international, sunt invitaţi să devină parteneri ai Forumului printr-o varietate de mijloace:

Partener organizator

Partenerii organizatori au un rol activ în administrarea şi desfăşurarea Forumului, contribuind activ la planificarea şi pregătirea Forumului. Pot avea, dacă doresc, sesiuni în cadrul Forumului şi pot participa la elaborarea programului, a Agendei Naţionale Române pentru Pace, etc. Personalul/Voluntarii Partenerilor Organizatori vor fi parte a echipei de management coordonată de PATRIR.

Partener contribuitor

Partenerii contribuitori au un rol activ în promovarea Forumului şi organizeaza una sau mai multe sesiuni, singuri sau în parteneriat/colaborare cu ceilalţi. Partenerii contribuitori nu îşi asumă roluri în pregătirea şi organizarea Forumului per ansamblu, dar sunt încurajaţi să îl promoveze în mod activ, online (site-urile, reţelele de socializare, etc.) si offline. Partenerii contribuabili sunt de asemenea invitaţi să susţină şi să contribuie la dezvoltarea Agendei Naţionale Române pentru Pace.

Parteneri & Instituţii susţinătoare

Partenerii şi Instituţiile susţinătoare pot să fie din România sau din alte state şi să susţină viziunea, obiectivele şi scopul Forumului de Pace din România. Partenerii susţinători sunt de asemenea invitaţi să promoveze Forumul şi misiunea sa prin propriile mijloace pentru a obţine o audienţă cât mai numeroasă posibil în România şi pe plan internaţional.

Secretariatul FPR

Secretariatul Forumului este găzduit de Institutul de Pace din România – PATRIR. Secretariatul stă la dispoziţie pentru a răspunde oricăror întrebări şi pentru a facilita comunicarea şi coordonarea între parteneri şi echipele de organizare şi de voluntari care susţin Forumul.

De ce ar trebui ca Instituţia, Agenţia, Ministerul, ONG-ul dumneavoastră să se implice ?

FPR 2017 se afla la prima editie si are intentia sa devina un eveniment anual. Va fi cel mai important eveniment in domeniul Pacii la nivel national si va adresa promovarea păcii, transformarea conflictelor şi prevenirea violenţei, atat în România cat şi pe plan internaţional. Cu aceasta ocazie se vor reuni actorii cheie din toate sectoarele şi mediile implicate – societatea civilă, guvern, mediul academic, cetăţenii interesaţi, practicienii, cercetătorii. Forumul Anual de Pace din România va accelera şi va cultiva : dezvoltarea expertizei în problematici de pace şi conflict în România; consolidarea resurselor susţinerea iniţiativelor locale şi naţionale; contribuţia la creşterea implicări României în prevenţia războiului, violenţei armate şi a conflitelor armate pe plan internaţional. Pentru organizaţiile care lucrează pe plan intern sau extern, Forumul de Pace din România este unul dinte cele mai importante initiative de colaborare pentru a îmbunătăţi politicile şi practicile în domeniu din România. Instituţia, Agenţia, Organizaţia sau Ministerul dumneavoastră are ocazia de a juca un rol activ in construirea ediţiilor viitoare ale FPR.

Răspunsuri la întrebări pe care le puteţi avea

  • Nu există nicio obligaţie sau responsabilitate financiară impusă partenerilor Forumului

  • În calitate de partener, ne aşteptăm să promovaţi Forumul către membrii interni si externi si catre parteneri, prin toate canalele de comunicare pe care le aveti la dispozitie.

  • În calitate de partener sunteţi invitat să modelaţi viziunea Forumului şi să contribuiţi la Agenda Naţională pentru Pace

  • Puteti sa deveniti parteneri în orice moment, contactând Secretariatul şi semnând Contractul de Parteneriat cu Forumul.

  • Contractul de parteneriat poate fi incheiat in orice moment.

Evenimentul din acest an: 13&14 Mai 2017

Primul Forum de Pace din România este organizat în acest an în 13 şi 14 Mai, 2017 în Cluj-Napoca, – Kolozsvar – Klausenburg, România – oraşul gazdă a Institului de Pace din România (PATRIR). Este organizat în colaborare cu Centrul de Studii Internaţionale şi Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Babeş-Bolyai. Site-ul (forum-pace.ro) este în construcţie şi va fi lansat în scurt timp.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi:

Anda Totoreanu,

Coordinator, Romanian Peace Forum

peaceforum@patrir.ro